Cebulki sadzone jesienią

Cebulki roślin
Dodane przez: Biology Big Brother
Zaczerpnięte z: http://www.flickr.com/photos/tessawatson/414773938/
Sadząc krokusy, śnieżyczki czy narcyzy powinniśmy pamiętać o właściwym terminie ich sadzenia. Najwłaściwszy będzie okres wczesnej jesieni. Im dłuższy jest okres rozwoju danej rośliny, tym wcześniej dana roślina powinna być posadzona. Musi przecież dobrze się ukorzenić przed nastaniem zimy. Cebule i bulwy roślin ozdobnych posadzone we właściwym terminie i na optymalnej głębokości z pewnością w kolejnym roku rozkwitną obficie i pięknie.

Już w sierpniu powinniśmy więc posadzić narcyzy, szachownicę cesarską, śnieżyczki, lilię białą, a także cebulice. W drugiej połowie sierpnia posadźmy również ozdobne gatunki czosnku, krokusy, puszkinie, przebiśniegi i szafirki.
We wrześniu powinniśmy posadzić tulipany, hiacynty, zawilce i niektóre gatunki lilii. We wrześniu możemy jeszcze posadzić rośliny, które powinny być posadzone w drugiej połowie sierpnia, pod warunkiem, że czynność tą zakończymy do 15 września.

Lilię białą możemy sadzić lub przesadzać już w sierpniu, dla pozostałych gatunków lilii wrzesień jest jednak korzystniejszy. Sadząc lilie pamiętajmy, że ich kwiaty powinny znaleźć się na słońcu, a dolne partie powinny jednak zostać zacienione, np. przez inne rośliny, ewentualnie przez substrat torfowy czy też kompost.

Dopiero pod koniec października, czy też na początku listopada powinniśmy posadzić kosaćce cebulowe.
Przestrzegajmy terminów sadzenia. Rośliny posadzone zbyt wcześnie będą miały szanse jeszcze w tym roku wypuścić pędy, a to może stać się przyczyną ich przemarznięcia.

Cebulek i kłączy roślin kwitnących wiosną nie możemy sadzić tak jak nam się to podoba. Głębokość sadzenia zależy od wielkości cebulek. Nieprzestrzeganie odpowiedniej głębokości może wpłynąć ujemnie na rozwój roślin.
Cebulki i bulwy powinny być umieszczane w dołku o głębokości równej trzem wysokościom cebulki, czyli powinna je przykrywać ziemia o grubości równiej podwójnej ich wysokości. Na glebach lekkich sadzimy jednak troszkę głębiej, na cięższych - płyciej.

Narcyzy, podobnie jak tulipany powinniśmy posadzić na głębokości około 10-15 centymetrów. Tulipanom sadzonym na glebach ciężkich wystarczy głębokość 8 centymetrów.
Głębokość sadzenia hiacyntów zależy od warunków glebowych: na glebach lekkich powinniśmy wykopać dołki o głębokości 12 centymetrów, na glebach ciężkich 8-10 centymetrów.
Sadząc hiacynty pamiętajmy, by zadbać o nieuszkodzenie korzeni przy piętce. Sadząc nie dociskajmy cebulki do ziemi.

Rośliny cebulowe i kłączowe, tak jak i inne, potrzebują odpowiednich warunków do życia i odpowiednich stosunków wodno-glebowych. Chcąc poprawić nieco te stosunki mulczujemy glebę wokół roślin. Dobrą taktyką jest również wysypywanie do dołków, w których posadzone zostaną cebule - piasku, trocin, czy żwirku. Na wierzchołku stworzonym z takich składników sadzimy cebulkę lub kłącze. Pamiętajmy, by cebulki sadzić pączkiem pędowym do góry. U kłączy stożek wzrostu poznamy po maleńkim, biało-żółtym wybrzuszeniu, które stanie się w przyszłości pędem rośliny.

Duże cebulki - tulipanów i hiacyntów sadzimy pojedynczo, kopiąc dla każdej oddzielny dołek.
Cebulki małych rozmiarów - cebulki śnieżyczek, czy cebulicy syberyjskiej, szafirki, kosaćce cebulowe sadzimy po kilka w jednym, szerszym dołku. Pamiętajmy, by każda z cebulek miała dla siebie troszkę miejsca. Zbytnie zagęszczenie odbije się na ich rozwoju. Niemniej jednak posadzone blisko siebie wyglądają najładniej.
Sadząc cebulki czy kłącza przygotujmy najpierw głęboko spulchnioną glebę z domieszką kompostu lub torfu. Unikamy ciężkich gleb gliniastych i podmokłych. Przed samym sadzeniem cebul zasilmy glebę nawozem mineralnym, wolnodziałającym. Cebulki i kłącza sadzimy zaraz po ich zakupieniu, nie dopuszczając do ich przeschnięcia.
Po posadzeniu cebul i kłączy pamiętajmy o obfitym podlaniu i okryciu przed zimą korą, torfem, słomą lub też inną ściółką. Mulcz rozkładamy dopiero w momencie pojawienia się silniejszych przymrozków, położony zbyt wcześnie może stać się gniazdem dla gryzoni.

Sadząc rośliny nie możemy zapomnieć o rozstawie między roślinami, która powinna wynosić tyle, ile wysokość samej rośliny. Nadziemne części rośliny rozwiną się, bowiem prawidłowo wyłącznie wtedy, gdy będą maiły dostatecznie dużą przestrzeń. Tylko wtedy rozwiną się piękne kwiaty.

Odstępy pomiędzy cebulkami narcyzów na rabatkach powinny wynosić w rzędzie 10-15 centymetrów, a między rzędami około 20 centymetrów. Jeśli chcemy, by narcyzy urosły nam w grupie, zachowajmy odległość około 15 centymetrów ze wszystkich stron.
Odstępy między cebulami tulipanów powinny wynosić: między rzędami 20 centymetrów, w rzędzie 10 centymetrów. Jeśli sadzimy je w grupach, wystarczy odległość około 12 centymetrów.
Odstępy w przypadku dużych cebul hiacyntów powinny wynosić około 15 centymetrów, między małymi 12 centymetrów.
Zaczerpnięte z: www.projektoskop.pl
Dodane przez: e-ogrody.com
2009-06-19 09:46:38