Murki w naszym ogrodzie

Budowa murka oporowego i ścieżki
Dodane przez: The County Clerk
Zaczerpnięte z: http://www.flickr.com/photos/17548490@N00/1348888806/
Planując nasz ogród warto zadbać, aby znalazły się w nim nawet niewielkie różnice terenu. Wzniesienia i wgłębienia na naszej działce mogą stanowić dość prostu sposób na uatrakcyjnienie ogrodu. Pochyłości można modelować, tworząc malownicze pagórki lub zakładając na zboczach ogródki skalne czy strumienie.
Jednak takie wzniesienia lub skarpy bardzo często stanowią przyczynę kłopotów. Grunt, nawet po niewielkim poruszeniu łopatą lub maszyną, może zacząć osiadać i osypywać. Dlatego też tego rodzaju brzegi powinny być wzmacniane ścianką oporową.

Jeżeli nachylenie skarpy nie jest duże, wystarczającym zabezpieczeniem zbocza będą korzenie roślin. Innym rozwiązaniem w tym przypadku może być wyprofilowanie i umocnienie kamieniami polnymi. Natomiast jeżeli nachylenie ogrodowego wzniesienia przekracza 30°, konieczne jest wykonanie trwałej konstrukcji, jaką jest murek oporowy.

Ścianka, która zabezpiecza skarpę musi być tak skonstruowana, aby wytrzymała bardzo duży napór gruntu.
Murki oporowe mogą być wykonane z:
- kamieni ułożonych bez zaprawy – zwanym murkiem suchym. Do jego budowy można wykorzystać kamienie polne, łupane kawałki piaskowca lub granitu. Aby ta konstrukcja była stabilna to kamienie, które mają chociaż jedną płaszczyznę płaską, powinny być ułożone w jednym rzędzie. Tego rodzaju murek nie może być być poddany dużej sile naporu gruntu, ponieważ nie ma łączenia pomiędzy kamieniami.
- cegły pożyczka (zobacz www.smartvest.pl) bloczków betonowych – tego typu murek budowany jest na fundamencie z betonu, który wylany jest na warstwie ubitego żwiru lub tłucznia. Elementy układane są na zaprawie. Jeżeli murek jest budowany z dwóch rzędów kamieni o różnej wielkości, konieczne jest ułożenie co 3-4 warstwy kamienia, tzw. sięgacza, który będzie większy i przykryje całą szerokość murka.
- drewna – ścianka oporowa wykonana z takiego materiału bardzo dobrze prezentuje się w ogrodzie. Drewno nadaje się do podpierania skarpy niezbyt stromej i wysokiej. Warto pamiętać o tym, aby drewno było zaimpregnowane, najlepiej ciśnieniowo. Do połączenia ze sobą poszczególnych elementów, można użyć specjalnie do tego przeznaczonych metalowych klamer. W szczelinach pomiędzy elementami, można posadzić rośliny.
- betonu – taka ścianka może być bardzo stabilna i estetyczna. Można ją wygładzić i pomalować lub obmurować np. cegłą klinkierową lub innym kamieniem. Kształt takiej ścianki może być prosty lub też w kształcie litery L.
- pustaków betonowych – pustaki ustawiane są bezpośrednio na gruncie. Kolejne rzędy rozmieszczane są w różne sposoby: jeden na drugim, mijankowo lub kaskadowo. Puste przestrzenie betonowego pustaka można wypełnić ziemią, co pozwoli na ustabilizowanie konstrukcji. Można ściankę dodatkowo wzmocnić, wypełniając niektóre kanały betonem.
W ziemi wypełniającej pustaki można posadzić niskie byliny, pnącza lub płożące się krzewy.

Warto pamiętać, aby między skarpą a murkiem ułożyć warstwę odsączającą, zwłaszcza jeżeli grunt jest słabo przepuszczalny. Może ona być utworzona z gruboziarnistego żwiru lub tłucznia. Na dnie takiej warstwy, wzdłuż jej całej długości należy ułożyć sączki drenarskie, które mają za zadanie zbierać wodę i odprowadzać ją do studzienki chłonnej.
Korona murka oporowego powinna znaleźć się nad powierzchnią gruntu, tak aby woda nie przelewała się przez murek.
Zaczerpnięte z: www.projektoskop.pl
Dodane przez: Anna Dębiec
2023-03-03 07:02:10