Choroby chryzantem

Chryzantema wielkokwiatowa
Dodane przez: Dorcia
Uprawiane przez nas chryzantemy mogą zostać zaatakowane przez szkodniki lub choroby. Jeśli porażenie objęło roślinę w niewielkim stopniu zawsze warto ją ratować, jeśli chory jest już cały okaz wyrzućmy go.

Jedną z chorób dotykających głównie chryzantemy uprawiane pod osłonami, choć niekoniecznie, jest rdza biała. Chorobie tej, potrafiącej zniszczyć wrażliwsze odmiany, sprzyja uprawa sterująca długością dnia, poprzez nakrywanie roślin czarnymi foliami. Taka osłona powoduje wzrost wilgotności powietrza i przyczynia się do rozwoju grzyba Puccinia horiana.
Jednym z pierwszych objawów są pojawiające się na nadziemnych częściach roślin, głównie liściach, białe lub jasnozielone, okrągłe plamki. Plamki mogą być pojedyncze, ale i bardzo liczne, zlewające się i obejmujące całą powierzchnię liścia. Na spodniej stronie liści, w miejscu plamek pojawiają się białe brodawki, skupiska zarodników grzyba. Porażone liście deformują się i zasychają, zwisają, ale nie opadają. Zdarza się, iż skupiska pojawiają się również na górnej stronie liścia, ogonkach liściowych, pędach i kwiatach.

Od zainfekowania rośliny do wystąpienia pierwszych objawów upływa średnio od 5 do 56 dni. Długość tego okresu zależy od temperatury i podatności odmiany. Przy temperaturze poniżej 21°C okres ten się skraca.

Zarodniki grzyba mogą być przenoszone wraz z wiatrem na duże odległości, porażając nawet sąsiednie gospodarstwa. Rozwój grzyba przebiega w przedziale temperatury od 0°C do 30°C oraz wilgotności powietrza 96%. Przy zachowaniu niższej wilgotności zarodniki umierają w przeciągu kilku minut. Grzyb zimuje na porażonych częściach roślin wyglądających często na zdrowe.
Wśród wielu odmian chryzantem odporne na grzyba wywołującego białą rdzę są: \'Jacob Layne\', \'Ozenda White\', \'Pesaro White\', \'Tom Pearce\', \'Veria Dark\' oraz grupa Westland. Wrażliwe są z kolei \'Altis\', \'Bislet\', \'Eskort Red\', \'Snowdon White\', \'Stallion\' oraz \'Success\'.
Najważniejszą metodą zapobiegania tej chorobie jest wybór odmian odpornych i zakup sadzonek jedynie ze sprawdzonego źródła. Hodując rośliny starajmy się nie zagęszczać roślin, wietrzmy pomieszczenia, jeśli jest to uprawa szklarniowa, oraz podlewając - nie polewajmy liści.

Po zauważeniu pierwszych oznak choroby, przed uformowaniem się brodawek na spodniej stronie liścia, opryskujemy rośliny 3- lub 4-krotnie fungicydami. Profilaktycznie powinniśmy opryskiwać rośliny, co 7-10 dni. Środki stosujemy przemiennie. Do wyboru mamy strobiluryny: Amistar 250 SC (0,1%) oraz Discus 500 WG (0,03%), azole: Bayleton 5 WP (0,2%), Bumper 250 EC (0,05%), Eminent Star 312 SL (0,05%), Score 250 EC (0,05%), a także Folicur BT 225 EC (0,1%), ditiokarbaminiany: Dithane M-45 80 WP (0,2%), Penncozeb 80 WP (0,2%), Sancozeb 80 WP (0,2%), a także benzimidazole: Sarfun 500 SC (0,1%). Bumper stosujmy 2 razy w czasie wegetacji w odstępie 5-6 tygodni.

Askochytoza (Ascochyta chrysnthemi) to choroba porażająca liście, pędy, kwiaty i korzenie. Na porażonych częściach roślin pojawiają się brunatne plamy, a same porażone części deformują się i gniją.
W celu walki z chorobą stosuje się: Dithane M-45 80 WP (0,2 - 0,3%), Rubigan 12 EC (0,03%), Saprol 190 EC (0,15%). Opryski wykonujemy po wystąpieniu objawów 3-4 krotnie, co 7-10 dni.
Podobnie jak w przypadku białej rdzy unikajmy nadmiernego zagęszczenia roślin. Usuwajmy również porażone części roślin.

Szara pleśń (Botrytis cinerea) to choroba występująca najczęściej na dolnych liściach, pąkach kwiatowych i pędach, objawiająca się występującymi na porażonych częściach roślin brunatnymi plamkami. Dostrzec można także szary aksamitny nalot. Potem porażone tkanki zamierają.
W celu walki z chorobą stosuje się: Amistar 250 SC (0,05 - 0,15%), Acanto 250 SC (0,05 - 0,1%), Bravo 500 SC (0,25%), Gwarant 500 SC (0,2%), Rovral Flo 255 SC (0,2%), Sadoplon 75 WP (0,2 - 0,3%), Sumilex 500 SC (0,1%), Switch 62,5 WG (0,1%), Teldor 500 SC (0,1%), Topsin M 500 SC (0,1 - 0,15%). Opryski wykonujemy po wystąpieniu pierwszych objawów 3, 4-krotnie, co 7 dni. Przy uprawie polowej stosujmy Biosept 33 L.
Podobnie jak w przypadku opisanych już chorób unikajmy nadmiernego zagęszczenia roślin, nie dopuszczajmy do zbytniego wzrostu wilgotności powietrza oraz wahań temperatury, często wietrzmy pomieszczenia, w których hodujemy kwiaty. Po wystąpieniu pierwszych objawów opryskujemy rośliny 3, 4-krotnie, co 7 dni.

W przypadku guzowatości (Agrobacterium tumefacines) na korzeniach, pędach, liściach i ogonkach liściowych zaatakowanych roślin pojawiają się guzowate narośla.
W celu walki z chorobą stosuje się Miedzian 50 WP (0,3%). Zaleca się stosowanie regularnych oprysków, co 7-10 dni.
Profilaktyka podobnie jak w przypadku innych chorób.

Mączniak prawdziwy (Oidium chrysanthemi). W przypadku tej choroby na liściach i łodygach pojawiają się początkowo niewielkie plamy białej zbitej grzybni. Z czasem plamy rozszerzają się. Silnie porażone liście zamierają, zahamowuje się wzrost roślin, a jakość kwiatów obniża.

W celu walki z chorobą stosuje się: Amistar 250 SC (0,05 - 0,15%), Bravo 500 SC (0,25%), Bumper 500 SC (0,025 - 0,05%), Discus 500 WG (0,03%), Dithane M-45 80 WP (0,2 - 0,3%), Rubigan 12 EC (0,03%), Saprol 190 EC (0,1 - 0,15%), Topsin M 500 SC (0,1 - 0,15%). Po wystąpieniu pierwszych objawów opryskujemy rośliny 3, 4-krotnie, co 7 - 10 dni.
Profilaktyka podobnie jak w przypadku innych chorób.

Werticilioza (Verticillium alboatrum) i inne choroby doglebowe porażają najczęściej dolne liście, które stają się jasnozielone, potem żółte. Z czasem liście brązowieją, więdną całe pędy. Choroba atakuje często w okresie pąkowania.
W celu walki z chorobą stosuje się: Topsin M 500 SC (0,1%), Sarfun 500 SC (0,1%).
W celu ochrony powinniśmy parować podłoże, odkażać narzędzia i używać nowych doniczek. Po zauważeniu w danym roku objawów, w kolejnym powinniśmy zmienić stanowisko lub wyparować podłoże.

Preparaty wykorzystywane do walki z chorobami chryzantem stosujmy przemiennie. Stosowanie wyłącznie jednego preparatu z jednej grupy może okazać nie skuteczne. Zaleca się, więc stosowanie przemiennego użycia środków z różnych grup chemicznych. Pamiętajmy również, iż nie sposób jest uprawiać chryzantemy bez stosowania systematycznej ochrony. Najtańszą i najefektywniejszą metodą jest profilaktyka. Wykorzystajmy wszystkie opisane powyżej metody. Dokładnie usuwajmy resztki roślin po skończonej uprawie. Idealnym rozwiązaniem byłoby wyparowywanie podłoża. Sadźmy rośliny do świeżego podłoża, nowych doniczek. Regularnie stosujmy opryski opisanymi preparatami. Jeśli już musimy zwiększajmy częstotliwość oprysków, zachowując wymagane przez producenta poziomy stężeń. Samodzielnie nie podwyższajmy dawek. Zabiegi wykonujmy w godzinach rannych lub przedpołudniowych. Nocą rośliny muszą być suche. Unikajmy nadmiernego zagęszczenia i zwilżania roślin. Wietrzmy szklarnie. Przez cały czas kontrolujmy uprawę.
Zaczerpnięte z: www.projektoskop.pl
Dodane przez: e-ogrody.com
2009-06-03 14:38:36