Maliny

malina
Dodane przez: mwri
Maliny to owoce o najbardziej chyba wszechstronnym zastosowaniu. Wyśmienite jako świeży deser, doskonałe jako dżemy, kompoty czy soki. Owoce malin ze względu na zawartość kwasu elagowego, charakteryzującego się właściwościami antybakteryjnymi, wspomagają leczenie przeziębień. Znane jest również ich działanie uspokajające, przeciwbólowe i obniżające ciśnienie krwi.

Jedną z największych zalet malin jest również fakt, iż pierwsze plony powinniśmy otrzymać dość szybko po ich posadzeniu. Powinniśmy, bo właśnie w naszym klimacie ich uprawa sprawdza się doskonale. Mieszkańcy ciepłych krajów nie znają ich smaku. Maliny nie znoszą bowiem upałów, suszy, a co roku przejść muszą przez zimowy okres spoczynku. Uwielbiają lekko kwaśną i wilgotną glebę, nie znoszą zasadowej. Nie zapomnijmy o ściółkowaniu gleby wokół krzewów. Ściółkowanie zapobiegnie wysychaniu podłoża oraz wzrostowi chwastów. Doskonałym stanowiskiem dla malin będzie pełne słońce, owocować obficie będą również w półcieniu, a nawet w pełnym cieniu. Maliny doskonale sprawdzają się w sterowanej uprawy pod osłonami w gruncie bądź też w pojemnikach.

Nowością w naszej ofercie są maliny powtarzające, charakteryzujące się owocowaniem na pędzie tegorocznym w terminie od początku sierpnia do przymrozków oraz powtarzaniem owocowania na pędzie dwuletnim. Najbardziej znanymi są te koloru czerwonego, warto wspomnieć jednak, o odmianach żółtych, czy czarnych.

Malina „Polana" wyselekcjonowana z pomiędzy 42 siostrzanych siewek pary „Heritage" i „Zeva Herbsternte" łączy w sobie wczesność dojrzewania z wysoką jakością i doskonałym pokrojem rośliny dla wolno stojącej formy prowadzenia krzewu. „Polana" sprawdzi się również w uprawie pojemnikowej. Odmiana ta owocując na pędach jednorocznych, daje możliwość zastosowania prostszych technologii produkcji bez konieczności stosowania jakichkolwiek podpór. Krzew o pokroju idealnym dla wolno stojącej formy prowadzenia maliny. Koszenie jej pędów po zbiorze owoców pozwala pozostawić nam na zimę jedynie system korzeniowy. Dojrzewanie tej jesiennej odmiany rozpoczyna się w drugiej dekadzie sierpnia i trwa nawet do początków listopada lub do pierwszych przymrozków. Owoce tej odmiany są duże, czerwone, aromatyczne i bardzo smaczne. Polana jest odmianą bardzo plenną o wzroście średnio-silnym, mało wrażliwą na zamieranie pędów i średnio wrażliwą na gnicie owoców. Wartą dodania uwagą jest fakt, iż przy późno letnim i jesiennym owocowaniu, unikniemy porażenia przez kistnika i kwieciaka.

„Poranna Rosa" powstała ze skrzyżowania odmian „Polana" i gatunków z rodzaju Rubus. Rozpoczyna owocowanie na tegorocznych pędach już od pierwszego tygodnia września do końca sezonu wegetacyjnego. Może również powtarzać owocowanie w zwyczajowym terminie dojrzewania malin. „Poranna Rosa" wytwarza małą liczbę sztywnych, wyrównanych pędów wysokości około 1,5 metra, gęsto pokrytych silnymi kolcami. Plenność tej odmiany jest średnia, a jej owoce są duże, zbliżone do kulistych, żółte lub lekko pomarańczowe, zwarte, jędrne i bardzo smaczne. Odmiana ta doskonale nadaje się do uprawy w ogrodach. „Poranna Rosa" z uwagi na późniejszy okres kwitnienia charakteryzuje się wyjątkowo małą podatnością na gnicie owoców, choroby, szkodniki i zamieranie pędów. Mała jest również jej podatność na uszkodzenia w czasie transportu, czy mróz.

Malina „Bristol" wymaga prowadzenia na podporach. Odmiana ta nie wytwarza jednak odrostów korzeniowych, co znacznie ułatwia jej pielęgnację. Krzew rosnąc bardzo silnie, dorasta nawet do 4 metrów. Jej łukowato wygięte na wierzchołkach pędy, wymagają skracania w okresie letnim. Na całej ich długości występują liczne, zakrzywione do dołu, średniej wielkości kolce. Wyrastające wiosną młode, zielone, z bardzo silnym nalotem woskowym pędy, stopniowo przebarwiają się na niebieskofioletowy kolor. Te oryginalne, fioletowo wybarwione, kolczaste, pędy stanowić mogą niezwykle dekoracyjny element ogrodu, a posadzone rzędem w większej ilości staną się dekoracyjnym żywopłotem. Odmiana jest wytrzymała na mróz. Zbiór jej owoców przeprowadza się przez okres około dwóch tygodni, rozpoczynając najczęściej w połowie lipca. Czarne owoce są pokryte silnym nalotem. Są małe lub średniej wielkości, o wadze około 2 gram, kuliste, jędrne, łatwo odchodzące od dna kwiatowego. Bardzo smaczne, o wysokiej wartości przetwórczej. Odmiana jest wytrzymała na mróz.

W odróżnieniu od malin owocujących jednokrotnie, zawsze na drugorocznych pędach, odmiany malin opisanych powyżej, to odmiany powtarzające, zawiązujące pąki kwiatowe już na jednorocznych pędach. Tego samego roku na wierzchołkowej części pędu wytwarzają się owoce, które dojrzewają w jesieni, a niekiedy już nawet późnym latem. Niższa część pędu może również wytwarzać pędy owoconośne i owocować w typowym dla maliny okresie.

Białe maliny
Dodane przez: digitonin
Zaczerpnięte z: http://www.flickr.com/photos/digitonin/2750185300/
Zakładając plantację wybierzmy glebę mineralną i żyzną. Uprawa nie sprawdzi się na zbyt luźnych, piaszczystych, zlewnych glebach o wysokim poziomie wód gruntowych. Przygotowanie gleby rozpocznijmy najpóźniej rok przed planowanym terminem zakładania plantacji. Skorygujmy odczyn, wzbogaćmy glebę w materię organiczną, zadbajmy o odchwaszczenie i dostarczenie składników mineralnych. Wapnowanie, obornik, czy nawozy zielone stosujmy pod przedplon. Wykorzystajmy kapustne, rzepak, buraki jako przedplon nie stosujmy ziemniaków i pomidorów. Nie zaleca się również sadzenia malin na stanowiskach, gdzie w poprzednim roku rosły również bakłażany lub papryka. Wirusy pozostałe w ziemi, związane z uprawą tych roślin mogą zaatakować maliny, obniżając znacznie ich plony. Warto, po pięciu latach uprawy, zlikwidować ją w jednym miejscu i założyć z nowego matecznego materiału w innym miejscu.

Wybierajmy sadzonki zdrowe, pochodzące z kwalifikowanej, cieszącej się dobrą opinią szkółki, bądź też ze sprawdzonego sklepu. Tworząc plantację towarową pamiętajmy, by odległości między rzędami dopasować do wykonywanych zabiegów uprawowych. Odległość powinna wynosić dla sprzętu ciągnikowego od 2,5 do 3,5 metra, dla mniejszych maszyn około 2 metry, dla ogrodów około 0,5 metra.

Sadzenie malin wykonujemy późną jesienią lub wczesną wiosną. Najkorzystniejszy jednak będzie termin wiosenny, unikniemy wtedy, w przypadku bezśnieżnej zimy, przemarzania roślin. Maliny sadźmy płytko, tak by ich korzenie przykryte były warstwą gleby grubości około 2 centymetrów. Po posadzeniu sadzonki podlejmy i ubijmy mocno glebę wokół nich, ułatwiając w ten sposób podsiąkanie wody. Po posadzeniu podetnijmy pęd tuż nad ziemią. Jeżeli wybraliśmy jesienny termin sadzenia, po zakończeniu obsypmy sadzonki ziemią, formując kopczyki, zabezpieczające korzenie naszych krzewów przed przemarznięciem.

Pielęgnacja malin powtarzających odbiega od normy pielęgnacji maliny tradycyjnej. Nawożenie powinniśmy przeprowadzić tak, by rośliny rozpoczęły wegetację wcześnie na wiosnę. Jak najwcześniej zastosujmy więc, wolno działający nawóz azotowy, np. mocznik. W maju i czerwcu zastosujmy dwu - trzykrotne łatwo dostępny azot, np. saletrę amonową. Pamiętajmy, by zastosowana przez nas dawka azotu była wyższa o około 1/3 niż przy uprawie maliny tradycyjnej. Pozostałe nawozy zastosujmy w takich samych dawkach jak przy uprawie tradycyjnej. Nawożenie potasem i magnezem rozpocznijmy po trzech latach.

Cięcie malin owocujących wyłącznie na tegorocznych pędach ograniczmy do wycięcia ich przy ziemi. Takie niskie cięcie, tuż przy ziemi, stosowane na młodej plantacji, zwiększy nam liczbę pędów. W przypadku plantacji starszych, wskazane jest wyższe cięcie, do 20 centymetrów nad powierzchnią gruntu. Da nam to mniej pędów, zdecydowanie jednak silniejszych. W przypadku opisywanych malin powtarzających, koniecznym jest po pierwszym owocowaniu usunięcie zaschniętych wierzchołków pędów.

Zbiór owoców podlegający podobnym zasadom jak w przypadku maliny tradycyjnej, jest jednak rozciągnięty w czasie, trwa bowiem około trzy i pół miesiąca.

Poza opisanymi zabiegami warto wspomnieć o przeciwdziałaniu chwastom, będącym jednym z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych. Odchwaszczanie, dotyczy obok tradycyjnie pojmowanych chwastów, również nadmiernej liczby odrostów korzeniowych, stanowiących konkurencję o wodę i składniki pokarmowe, sprzyjających bardzo często rozwojowi chorób pędów maliny. Najlepszym rozwiązaniem jest ściółkowanie, bądź zastosowanie często koszonej murawy czy herbicydów. W przypadku starszych niż dwuletnie plantacji malin owocujących na dwuletnich pędach, korzystnym zabiegiem może okazać się niszczenie pierwszych odrostów.
Pamiętajmy o właściwym nawodnieniu, malina jest bowiem gatunkiem o dużych wymaganiach wodnych, głównie od kwietnia do początku dojrzewania owoców. Niedobór wody spowodować może drobnienie owoców i niższe plony.

Ochrona przed chorobami i szkodnikami w przypadku malin owocujących wyłącznie na tegorocznych pędach jest niezwykle prosta. Dzięki późnemu kwitnieniu, co zostało już wspomniane, nie występuje kistnik malinowiec i kwieciak malinowiec, a wyrastające pędy nie są porażone przez pryszczarki, czy grzyby powodujące zamieranie pędów.

Sposób prowadzenia maliny powtarzających związany jest z siłą wzrostu danej odmiany. Odmiany o słabszym wzroście można prowadzić jako wolnostojące w rzędach o miąższości 0,5 metra. W przypadku odmiany „Poranna Rosa" zastosujmy podpory w postaci sznurków lub drutów rozpiętych po obu stronach rzędu, ograniczających wyginanie się pędów. Bardzo często zasadne jest formowanie szpaleru, podobnie jak przy malinach owocujących na dwuletnich pędach, zwłaszcza gdy przewidujemy powtórne owocowanie. Warto w roślinie pozostawić po dwa pędy ubiegłoroczne, potem najwcześniej wyrastające i kolejno, wyrastające w późniejszym okresie. W efekcie, z tej samej rośliny, zbierać będziemy owoce przez pół roku lub dłużej.
Zaczerpnięte z: www.projektoskop.pl
Dodane przez: e-ogrody.com
2020-09-04 07:18:46