Wegetatywne rozmnażanie agrestu

Agrest
Dodane przez: foxypar4
Zaczerpnięte z: http://www.flickr.com/photos/foxypar4/704162819/
Odmiany uprawne krzewów owocowych rozmnażane z nasion dają potomstwo zróżnicowane pod względem cech i właściwości, dziedziczące w niewielkim stopniu zalety rośliny matczynej. Chcąc otrzymać w krótkim czasie osobniki identyczne z rośliną macierzystą powinniśmy zastosować rozmnażanie wegetatywne. Rośliny otrzymane z sadzonek i odkładów będą wierną kopią rośliny matczynej.

Agrest rozmnaża się najczęściej przez odkłady zwykłe, pionowe lub poziome. Jedne z najczęściej stosowanych metod w produkcji krzewów owocowych, polegające na ukorzenianiu pędów bez oddzielania ich od rośliny matecznej. Po ukorzenieniu się pędu oddziela się go, otrzymując nową roślinę. Zabieg ten najlepiej wykonywać z końcem lutego, bądź z początkiem wiosny. Trzyletnie krzewy są już gotowe do rozmnażania.

Rozmnażanie przez odkłady zwykłe polega na otrzymaniu nowych, ukorzenionych pędów z oczek pędu ubiegłorocznego, położonego płasko na ziemi i przysypanego cienką warstwą ziemi. Odkłady zwykłe wykorzystuje się najczęściej w przypadku rośliny o elastycznych pędach. Wykorzystując tą metodę, na każdym krzewie zostawmy jeden pęd, umożliwiający nam potem weryfikację tożsamości odmianowej na podstawie owoców. Starając się rozmnożyć w ten sposób krzew, wzruszmy nieco glebę wokół rośliny, a jeden pęd zeszłoroczny, elastyczny i zdrowy przygnijmy ostro i umieśćmy w dołku głębokości 30-40 centymetrów. W miejscu, w którym pęd dotyka ziemi usuńmy liście i pędy boczne. Dobrze jest spód pędu w miejscu jego zetknięcia z ziemią lekko naciąć nożem, a w miejsce nacięcia wsunąć mały kamyk. Przyśpieszy to ukorzenienie. Dobrze jest też miejsce nacięcia zanurzyć w ukorzeniaczu. Tak przygięty pęd przymocujmy drewnianymi kołeczkami i przysypmy ziemią. Koniec pędu przywiążmy do wbitego w ziemię, tuż obok sadzonki, palika i przytnijmy na 2-3 oczka. Dbajmy by gleba w miejscu sadzenia nie przesychała. Do jesieni pęd, w miejscu przysypania powinien się ukorzenić.

Przy zastosowaniu odkładów zwykłych, z jednego pędu otrzymać możemy jedną roślinę. Przy odkładach poziomych wielokrotnych otrzymamy wiele roślin. Wykorzystujemy całą długość pędu, uzyskując w ten sposób więcej ukorzenionych sadzonek. Odkład poziomy, obok odkładu zwykłego to doskonały sposób rozmnażania agrestu oraz innych roślin o długich i giętkich pędach. Wybierzmy jeden pęd, ułóżmy go poziomo w rowku głębokości 5 centymetrów, przymocowując do dna rowka w 2-3 miejscach i przysypując ziemią. Pomiędzy kolejnymi nacięciami pędu pozostawmy nad ziemią przynajmniej po jednym pąku, to z nich roślina wypuści pędy nadziemne. Z przysypanych pąków wyrosną ukorzenione pędy. W miarę ich wyrastania przygięty pęd w dalszym ciągu przysypujmy ziemią. Zapewni to roślinom lepsze ukorzenienie się. Na jesieni, po usunięciu ziemi i pocięciu pędu otrzymamy sadzonki gotowe do posadzenia na miejsce stałe. Uzyskane w ten sposób rośliny będą nieco słabiej rozwinięte od otrzymanych wcześniej opisaną metodą, niemniej jednak odkład poziomy dostarczy nam większej ich ilości.

Odkłady pionowe stosujemy najczęściej w przypadku krzewów o pędach wzniesionych i mało elastycznych, w przypadku których trudno jest zastosować metodę odkładów poziomych. Kopczykowanie jest jednak również skuteczną metodą rozmnażania agrestu. Pędy krzewu, nie zmieniając ich położenia, obsypujemy u nasady ziemią. Przycięcie pędów nad 2-3 pąkiem zwiększy liczbę dobrze ukorzenionych roślin. Po osiągnięciu przez nowe pędy 10-15 centymetrów wysokości, obsypmy je ziemią tworząc kopczyki. W miarę wzrostu sadzonek, kopczyki powiększajmy. Po raz drugi przysypmy krzew gdy przyrosty odrosną do 20-25 centymetrów. Dbajmy, by były odchwaszczane i podlewane, tylko w takich warunkach sadzonki dobrze się ukorzenią. Po roku, w kwietniu rozgarnijmy delikatnie kopczyk i odetnijmy sekatorem dobrze ukorzenione pędy.

Rozmnażanie przez odkłady poziome jest bardziej kłopotliwe i wymaga więcej pracy w porównaniu z odkładami pionowymi, jest jednak bardziej wydaje. Stosując metodę odkładów poziomych, z jednego krzewu matecznego możemy uzyskać prawie dwukrotnie więcej, około 15-25 sztuk jednorocznych, ukorzenionych roślin, niż stosując metodę odkładów pionowych.

Pamiętajmy, że niezależnie od sposobu rozmnażania agrestu stosuje się jednakową odległości między rzędami 150-220 centymetrów, a zmienną jednak w rzędzie. Sposób rozmnażania ma bowiem wpływ na gęstość sadzenia roślin w rzędzie. Stosując metodę odkładów pionowych rośliny mateczne wysadźmy w odległości 25-40 centymetrów od siebie, stosując metodę odkładów poziomych zachowajmy odległość 50-70 centymetrów.

Przez cały okres wegetacji zwalczajmy chwasty i kontrolujmy dostateczną wilgotność gleby, w miarę potrzeb podlejmy nasze sadzonki. Regularnie chrońmy rośliny przez chorobami i szkodnikami. Przed nadejściem zimy nasady roślin zabezpieczmy okrywając je ziemią. W przypadku ulewnych deszczy zmywających usypane kopczyki, pamiętajmy o obsypywaniu pędów.

Do jesieni rośliny powinny się już ukorzenić. Najczęściej w połowie października, odejmujemy odkłady i odcinamy wszystkie ukorzenione pędy. Odejmując odkłady pionowe po raz pierwszy w nowo założonym mateczniku, odcinajmy je sekatorem powyżej ich nasady. Odejmując odkłady poziome odcinamy je od przygiętych poziomo ubiegłorocznych pędów. Odcięte ukorzenione pędy z końcem października sadzimy w rozstawie 25x75 centymetrów. Wczesną wiosną przytnijmy pędy na 2-3 oczka nad ziemią dla zachowania równowagi między uszkodzonym systemem korzeniowym, a częścią nadziemną. Przez pierwsze dwa lata nie przycinajmy pędów matecznych przeznaczonych do rozmnażania przez odkłady, umożliwiając im silne ukorzenienie i rozwój części nadziemnej.
Zaczerpnięte z: www.projektoskop.pl
Dodane przez: e-ogrody.com
2009-06-09 12:28:22