Tereni zieleni miejskiej

Tereny zieleni
Dodane przez: La Citta Vita
Zaczerpnięte z: http://www.flickr.com
Tereny zieleni stanowią od 15-40% powierzchni całego obszaru miejskiego, użytkowanego przez mieszkańców. W ich obrębie znajdują się parki, skwery czy bulwary, które służą społeczności i są doskonałą okazją do promowaniu aktywnych form wypoczynku i kształtowania ekologicznych postaw.

Jednostką odpowiedzialną za pielęgnację terenów zieleni są Urzędy Miasta i Urzędy Gminy, zobligowane do zatrudniania specjalistów, przeszkolonych w zakresie nowoczesnych technik ochrony roślin. Rozmaite praktyki administracji publicznej pokazują jednak, że poziom przeszkolenia pracowników odbiega od przyjętych standardów. Robotnikom – częstokroć – brakuje podstawowej wiedzy z zakresu arborystyki, ekologii i ochrony przyrody. Rzekomi eksperci nie potrafią prawidłowo zadbać o rośliny, a ich praca przyczynia się do częściowej degradacji fauny i flory.

Lepiej zapobiegać niż leczyć
Tereny zieleni
Dodane przez: La Citta Vita
Zaczerpnięte z: http://www.flickr.com
Obecna polityka urzędników musi ulec zmianie, a miejsce przypadkowych pracowników powinni zająć specjaliści. Chwilowe oszczędności w budżetach miast czy gmin, zaowocują bowiem ogromnymi wydatkami na ratowanie szkód, wywołanych przez nieumiejętność oceny ryzyka i diagnozowanie przyczyn. Miejsce starych drzew zajmą natomiast ich ledowe odpowiedniki, które pojawiają się już w niektórych regionach Polski.

Specjalistami w dziedzinie ochrony i pielęgnacji drzew są dendrolodzy oraz zawodowi arboryści, posiadający sprzęt i umiejętności, dzięki którym utrzymują drzewostany w dobrej kondycji. Profesjonalny treeworker przy użyciu technik linowych potrafi dotrzeć w trudno dostępne miejsca (bez użycia kosztownych podnośników) i prawidłowo ocenić ilość oraz rodzaj koniecznych zabiegów.

Usługi arborystyczne obejmują:
-ocenę stanu zdrowotnego drzew (określenie wad budowy, zalecenia pielęgnacyjne)
-zwalczanie szkodników, występujących na drzewach
-cięcia pielęgnacyjne i techniczne
-usuwanie chorych gałęzi i posuszu
-prześwietlanie korony drzew
-korekcje korony, redukcje korony i jej odtwarzanie
-ochronę uszkodzeń i ubytków
-zabezpieczanie drzew na placach budowy
-wycinkę drzew

Praca arborystów przyczynia się do polepszenia warunków siedliskowych drzew w Polsce. Dewizą, stosunkowo nowej, grupy zawodowej jest bowiem dbałość o każde drzewo i pogłębianie wiedzy o możliwościach ochrony roślin. Polscy arboryści unikają wycinania drzew i dokonują szczegółowej analizy każdego przypadku przed przystąpieniem do pracy. Wykorzystują przy tym umiejętności poparte specjalistycznymi szkoleniami czy kursami, które niejednokrotnie odbywają się za granicami naszego kraju. Dzięki nim mają możliwość wdrażania nowoczesnych technik, unikania powszechnych błędów oraz promowania aktualnych sposobów pielęgnacji drzew.
2012-04-04 13:19:20