Technika przesadzania drzew

Technika przesadzania drzew
Dodane przez: National Garden Clubs
Zaczerpnięte z: http://www.flickr.com
W Polsce istnieje kilkusetletnia tradycja związana z przesadzaniem drzewostanów. Głównym celem stosowanych praktyk było urozmaicenie architektury krajobrazu o cenne i rzadkie egzemplarze lub zadrzewienie przyszłych terenów zieleni. Współcześnie, przy użyciu nowoczesnych narzędzi i specjalistycznej wiedzy można kontynuować dawne zwyczaje bez szkód, wyrządzanym drzewom.

Wraz ze wzrostem świadomości społecznej na temat ochrony środowiska naturalnego, regulacjach ustawodawczych i deklaracji unijnych zmienia się podejście inwestorów do metod i sposobów przesadzania drzew. Najczęstszymi przyczynami zmian w architekturze krajobrazu są: realizacje projektów budowlanych, zagospodarowywanie parków i przydomowych terenów zieleni oraz pozyskiwanie cennych gatunków drzew dla urozmaicenia powierzchni ogrodów botanicznych lub innych przestrzeni miejskich.

Przesadzaniem drzew w Polsce zajmują się specjalistyczne firmy arborystyczne, przeszkolone w zakresie nowoczesnych metod ochrony i pielęgnacji drzew, które na podstawie zgromadzonej wiedzy kwalifikują wybrane egzemplarze do przesadzania. Istnieje kilka podstawowych kryteriów ich wyboru, z których najważniejsze to: budowa bryły korzeniowej, wiek, stan zdrowotny i pora roku.
a) system korzeniowy – asymilację na nowym terenie dużo łatwiej znoszą drzewa o płytkim systemie korzeniowym,
b) wiek – stare drzewostany mają mniejszą zdolność do regeneracji, co zwiększa ryzyko ich uszkodzenia i obumarcia. W związku z tym nie powinno przesadzać starych wierzb, topoli i wielu gatunków drzew iglastych,
c) stan zdrowotny – nie powinno przesadzać się drzew, które posiadają trwałe uszkodzenia,
d) pora roku – najlepszym czasem dla drzew jest okres ich najmniejszej aktywności (zima, ale tylko w przypadku drzewostanów odpornych na warunki atmosferyczne) lub szybkiej regeneracji (wczesna wiosna).

Sposoby przesadzania drzew
Zabiegi na drzewach wykonuje się najczęściej przy użyciu specjalistycznych maszyn, przy czym przygotowanie bryły pod przesadzenie może trwać od jednego do dwóch sezonów wegetacyjnych. Arboryści w tym czasie powinni zadbać o zabezpieczenie systemu korzeniowego przy pomocy osznurowania lub owinięcia. W niektórych przypadkach dochodzi również do redukcji korony drzewa, co spowodowane jest utratą korzeni. Proces odsłaniania bryły i wykopania drzewa wraz z jego transportem nie może zabierać zbyt dużo czasu, aby nie narazić bryły na przesuszanie.

Pielęgnacja i ochrona drzew
Każde przesadzone drzewo powinno być monitorowane, po to by uniknąć negatywnych skutków całego procesu. Specjaliści, w określonym czasie, muszą zadbać o dostarczenie drzewu niezbędnych do życia substancji mineralnych przez regularne podlewanie i ściółkowanie. Równie ważna jest jego stabilizacja za pomocą odciągów i okrycie materiałami warstw nadziemnych, w celu uniknięcie efektu nadmiernego parowania.
2022-08-03 07:01:20