Kiwi Genewa

Kiwi Genewa
Cechy:
Inaczej Aktinidia, Istnieją 94 gatunki aktinidii, z których następujące są uprawiane dla owoców.
2010-04-14 14:59:27